UPCOMMING EVENT

LAO WORLD YOUTUBE CHANNEL

ບັນຍາກາດ ລວມພາຍໃນງານ ວາງສະແດງສິນຄ້າເຟີນິເຈີວຽງຈັນ ຄັ້ງທີ່ 5 ” 5th VIENTIANE FURNITURE FAIR 2021 ຕັ້ງວັນທິ 20-28 ມີນາ 2021
Ocean Park | ການແຂ່ງຂັນ ເກມໝູນຮາກແຕກ
Exhibition | Fruit & Agriculture Festival 2021
ITECC Mall | ການແຂ່ງຂັນເຕັນ K-Pop ງານ Love and Valentine’s 2021
ສູນການຄ້າ ໄອເຕັກມໍ ສູນການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ ສູນການຄ້າທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ສູນການຄ້າ ໄອເຕັກມໍ ສູນການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ ສູນການຄ້າທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
Exhibition | ການແຂ່ງຂັນຮ້ອງເພງ ແບບເຕັມວົງ ລຸ້ນອາຍຸ ບໍ່ເກີນ 18 ປີ ຄັ້ງທີ່ 3 ຮອບຊິງຊະນະເລີດ (1)
Exhibition | ການແຂ່ງຂັນຮ້ອງເພງ ແບບເຕັມວົງ ລຸ້ນອາຍຸ ບໍ່ເກີນ 18 ປີ ຄັ້ງທີ່ 3 ຮອບຊິງຊະນະເລີດ (3)
Exhibition | ການແຂ່ງຂັນຮ້ອງເພງ ແບບເຕັມວົງ ລຸ້ນອາຍຸ ບໍ່ເກີນ 18 ປີ ຄັ້ງທີ່ 3 ຮອບຊິງຊະນະເລີດ (2)
LWPC | ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຜົນງານ Lao World Public 2020
Exhibition | ພິທີເປີດງານບຸນມາໂຫລານຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນ 2020
Exhibition | Gifts and Sweet festival 2020
ITECC Mall | Food Festival 2020
ITECC Variety | ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງເບເກີຣີ່ ຫຼ້າສຸດໃຈ ITECC Mall ຊັ້ນ 1
ພາບບັນຍາກາດ ສຳພາດແມ່ຄ້າໃນງານ ງານເທດສະການອາຫານແຄມທາງສະໄຕ໌ສເກົາຫຼີ K-FOOD STREET FOOD FESTIVAL
ພາບບັນຍາກາດ ສຳພາດແມ່ຄ້າໃນງານ ງານເທດສະການອາຫານແຄມທາງສະໄຕ໌ສເກົາຫຼີ K-FOOD STREET FOOD FESTIVAL
ບັນຍາກາດ ບໍລີຈາກເລືອດ ຈາກອົງການກາແດງ ທີ່ສູນການຄ້າໄອເຕັກມໍ ໃນວັນທີ 23 ຕຸລາ 2020
ບັນຍາກາດ ບໍລີຈາກເລືອດ ຈາກອົງການກາແດງ ທີ່ສູນການຄ້າໄອເຕັກມໍ ໃນວັນທີ 23 ຕຸລາ 2020
ພິທີເປີດງານວາງສະແດງລົດນນາຊາດວຽງຈັນ ຄັ້ງທີ V ( Motor Expo 2020 ) ທີ່ ສູນວາງສະແດງສີນຄ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ
ພິທີເປີດງານວາງສະແດງລົດນນາຊາດວຽງຈັນ ຄັ້ງທີ V ( Motor Expo 2020 ) ທີ່ ສູນວາງສະແດງສີນຄ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ
Ocean Park | ບັນຍາກາດເປີດເຂົ້າສວນນ້ຳຟຣີ 28-29 ຕຸລາ 2020
Exhibition | ພິທີເປີດງານວາງສະແດງລົດນານາຊາດວຽງຈັນ ຄັ້ງທີ 5
ປະມວນພາບງານ Toys Fun Fair ໃນວັນທີ 4-12/07/2020 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ລາວ-ໄອເຕັກ
ປະມວນພາບງານ Toys Fun Fair ໃນວັນທີ 4-12/07/2020 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ລາວ-ໄອເຕັກ
📣📣ແຈກກກກ ຫມໍ້ດາດໄຟຟ້າ ວາວວວວວ ( ເບິ່ງຄລີບນີ້ໃຫ້ຈົບ )💚💚| Market TKK FHD
📣📣ແຈກກກກ ຫມໍ້ດາດໄຟຟ້າ ວາວວວວວ ( ເບິ່ງຄລີບນີ້ໃຫ້ຈົບ )💚💚| Market TKK FHD
ສຳພາດຄົນມາຮຽນເຮັດກະເປົາສານ ແລະ ອາຈານ ໃນງານສິນຄ້າພື້ນບ້ານ ທີ່ ລາວ-ໄອເຕັກ
ສຳພາດຄົນມາຮຽນເຮັດກະເປົາສານ ແລະ ອາຈານ ໃນງານສິນຄ້າພື້ນບ້ານ ທີ່ ລາວ-ໄອເຕັກ
ຮ່ວມເປັນສ່ວນໜື່ງກັບຄວາມສຳເລັດຂອງພວກເຮົາ ສູນການຄ້າທົ່ງຂັນຄຳ | Thongkhankham Mall
ເກັບຕົກ ສຳພາດຄົນທີ່ມາທ່ຽວວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ທີ່ໂອຊຽນປາກ | Ocean park At lao-itecc 1/6/2020
ເກັບຕົກ ສຳພາດຄົນທີ່ມາທ່ຽວວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ທີ່ໂອຊຽນປາກ | Ocean park At lao-itecc 1/6/2020
ສຳພາດຄວາມຮູ້ສຶກຄົນທີ່ມາທ່ຽວວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ທີ່ສູນການຄ້າ ໄອເຕັກມໍ
ສຳພາດຄວາມຮູ້ສຶກຄົນທີ່ມາທ່ຽວວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ທີ່ສູນການຄ້າ ໄອເຕັກມໍ
ສຳພາດຄວາມຮູ້ສຶກຄົນທີ່ມາທ່ຽວວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ທີ່ສູນວາງສະແດງສິນຄ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ
ສຳພາດຄວາມຮູ້ສຶກຄົນທີ່ມາທ່ຽວວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ທີ່ສູນວາງສະແດງສິນຄ້າ ລາວ-ໄອເຕັກ
ພາບບັນຍາກາດວັນ ເດັກນ້ອຍສາກົນ Children’s Day ທີ່ ສວນນໍ້າໂອຊຽນປາກ ລາວ-ໄອເຕັກ ວັນທີ 01-06-2020
ພາບບັນຍາກາດວັນ ເດັກນ້ອຍສາກົນ Children’s Day ທີ່ ສວນນໍ້າໂອຊຽນປາກ ລາວ-ໄອເຕັກ ວັນທີ 01-06-2020
Exhibition | ພີທີເປີດງານ Made in Laos 2020
Childern’S Day At Itecc Exhibition Hall 1/6/2020
Childern’S Day At Itecc Exhibition Hall 1/6/2020
ພາບບັນຍາກາດ ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2019 ບໍລິສັດ ລາວເວິນ ມະຫາຊົນ
ພາບບັນຍາກາດ ກອງປະຊຸມສາມັນຜູ້ຖືຮຸ້ນ ປະຈຳປີ 2019 ບໍລິສັດ ລາວເວິນ ມະຫາຊົນ
ແຈກບັດສວນນໍ້າໂອຊຽນປາກ ວັນແມ່ຍິງສາກົນ 08-03-2020
ແຈກບັດສວນນໍ້າໂອຊຽນປາກ ວັນແມ່ຍິງສາກົນ 08-03-2020
ລາວເວີນໄດ້ເຂັ້ມງວດເລື່ອງໄວຣັສ COVID-19
ລາວເວີນໄດ້ເຂັ້ມງວດເລື່ອງໄວຣັສ COVID-19
Live ເພງ ໂຄດເພາະ (โคตรเพราะ) ເອັມ ອັດຖະພົນ ໃນງານ Vientiane Motor Show2020 26-02-2020
Live ເພງ ໂຄດເພາະ (โคตรเพราะ) ເອັມ ອັດຖະພົນ ໃນງານ Vientiane Motor Show2020 26-02-2020
2020-02-23 ພິທີເປີດຊຸບເປີມາເກັດ ໂຊກທະວີ TKK
2020-02-23 ພິທີເປີດຊຸບເປີມາເກັດ ໂຊກທະວີ TKK
2020-02-22 Concert ມິດຕະພາບ 1000 ລ້ານວິວ [ກ້ອງ ຫ້ວຍໄຣ່
2020-02-22 Concert ມິດຕະພາບ 1000 ລ້ານວິວ [ກ້ອງ ຫ້ວຍໄຣ່
2020-02-22 Concert ມິດຕະພາບ 1000 ລ້ານວິວ @Itecc Mall
2020-02-22 Concert ມິດຕະພາບ 1000 ລ້ານວິວ @Itecc Mall
2020-02-24 Grand opening Vientiane Motor Show 2020
2020-02-24 Grand opening Vientiane Motor Show 2020
ໂຕ້ວາທີ ເລື່ອງຮັກໆ: ຄວາມຮັກຫ່າງໄກໄວ້ໃຈໃດ້ຫຼືບໍ່ 15.02.2020 ທີ່ ໄອເຕັກມໍ
ໂຕ້ວາທີ ເລື່ອງຮັກໆ: ຄວາມຮັກຫ່າງໄກໄວ້ໃຈໃດ້ຫຼືບໍ່ 15.02.2020 ທີ່ ໄອເຕັກມໍ
ໂຕ້ວາທີ ເລື່ອງຮັກໆ:ຄວາມຮັກຫ່າງໄກໄວ້ໃຈໃດ້ຫຼືບໍ່ 15.02.2020 ທີ່ ໄອເຕັກມໍ
ໂຕ້ວາທີ ເລື່ອງຮັກໆ:ຄວາມຮັກຫ່າງໄກໄວ້ໃຈໃດ້ຫຼືບໍ່ 15.02.2020 ທີ່ ໄອເຕັກມໍ
ໂຕ້ວາທີ ເລື່ອງຮັກໆ: ຄວນຫ້າມນັກຮຽນບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມຮັກໃນໄວຮຽນ 15.02.2020 ທີ່ ໄອເຕັກມໍ
ໂຕ້ວາທີ ເລື່ອງຮັກໆ: ຄວນຫ້າມນັກຮຽນບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມຮັກໃນໄວຮຽນ 15.02.2020 ທີ່ ໄອເຕັກມໍ
ງານແຂ່ງຂັນ ໂຕ້ວາທີ ເລື່ອງຮັກໆ ຢູ່ທີ່ໄອເຕັກມໍ ຊັ້ນ6
ງານແຂ່ງຂັນ ໂຕ້ວາທີ ເລື່ອງຮັກໆ ຢູ່ທີ່ໄອເຕັກມໍ ຊັ້ນ6
ລວມບັນຍາກາດ ງານເດິນແບບກາມມະເທບນ້ອຍ ທີ່ ລາວ-ໄອເຕັກ(ຕຶກເກົ່າ)
ລວມບັນຍາກາດ ງານເດິນແບບກາມມະເທບນ້ອຍ ທີ່ ລາວ-ໄອເຕັກ(ຕຶກເກົ່າ)
ສວນນໍ້າ Ocean park Lao-Itecc ເປີດໃຫ້ໃຊ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວເດີ
ສວນນໍ້າ Ocean park Lao-Itecc ເປີດໃຫ້ໃຊ້ບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວເດີ
Mini concert ຕິ໋ ອຸດາໄລ Live ເພງ “ມໍ5”
Mini concert ຕິ໋ ອຸດາໄລ Live ເພງ “ມໍ5”
ງານປະກວດເດັກນ້ອຍສຸຂະພາບດີ ວັນທີ 22.01.2020 ທີ່ສູນການຄ້າ ທົ່ງຂັນຄຳມໍ
ງານປະກວດເດັກນ້ອຍສຸຂະພາບດີ ວັນທີ 22.01.2020 ທີ່ສູນການຄ້າ ທົ່ງຂັນຄຳມໍ
ງານປະກວດວົງດົນຕຣີແບບເຕັມວົງ Season 2 ໃນວັນທີ 11.01.2020 ທີ່ ລາວ-ໄອເຕັກ
ງານປະກວດວົງດົນຕຣີແບບເຕັມວົງ Season 2 ໃນວັນທີ 11.01.2020 ທີ່ ລາວ-ໄອເຕັກ
ສຳພາດເຈົ້າຂອງຮ້ານ Moshi Moshi Laos [20.01.2020]
ສຳພາດເຈົ້າຂອງຮ້ານ Moshi Moshi Laos [20.01.2020]
ພິທີເປີດ ງານເຟີນິເຈີ ຄັ້ງທີ6 ວັນທີ 13 ມັງກອນ 2020 ທີ່ ລາວ-ໄອເຕັກ
ພິທີເປີດ ງານເຟີນິເຈີ ຄັ້ງທີ6 ວັນທີ 13 ມັງກອນ 2020 ທີ່ ລາວ-ໄອເຕັກ
ຮ້ານ Roller land ທີ່ ໄອເຕັກມໍ ຊັ້ນ4 ບ່ອນຫຼີ້ນໃໝ່ທີ່ໄວລຸ້ນບໍ່ຄວນພາດ
ຮ້ານ Roller land ທີ່ ໄອເຕັກມໍ ຊັ້ນ4 ບ່ອນຫຼີ້ນໃໝ່ທີ່ໄວລຸ້ນບໍ່ຄວນພາດ
TKK Singing Contest 2019 Final 28.12.2019 ທີ່ສູນການຄ້າທົ່ງຂັນຄຳ
TKK SINGING CONTEST 2019 At ocean park
previous arrow
next arrow

FOLLOW US ON FACEBOOK